top of page

REFLEX-INTEGRATIE-

THERAPIE

Heel vroeg in onze ontwikkeling in de baarmoeder, maken we al bewegingen. Deze bewegingen zijn reflexmatig. Dit wil zeggen dat een bepaalde specifieke stimulus een heel specifieke actie uitlokt. Je kent waarschijnlijk wel de kniepeesreflex, bij het slaan net onder de knie, op de kniepees, zorgt dit voor het strekken van de knie.

Al deze bewegingen die we reflexmatig maken als foetus en baby, hebben een functie, ze helpen ons enerzijds om geboren te worden en te overleven, anderzijds zijn deze bewegingen ook de bouwstenen van ons zenuwstelsel.

 

 

 

Na ongeveer zes maanden worden de meesteprimitieve reflexen onderdrukt en komen de posturale reflexen tot uiting. Soms blijven deze primitieve reflexen aanwezig en kunnen ze ons dagdagelijks leven beïnvloeden.

 

Als onze bewegingen uitgelokt worden door actieve primitieve reflexen, worden onze bewegingspatronen beïnvloedt. Zo krijgen we problemen met de coördinatie. Dit kan leiden tot lees- en schrijfmoeilijkheden, taal- en spraakachterstand, verminderde organisatie, onrust, concentratiemoeilijkheden, enzovoort. Andere problemen die opduiken, zijn verminderde blaascontrole, ademhalingsmoeilijkheden,...

Ook een zwakke spiertonus, verminderde kracht en chronische lichaamspijnen, verminderde uithouding en vermoeidheid zijn mogelijke symptomen.

 

Deze reflexen worden voornamelijk gestuurd vanuit onze hersenstam, de basis van ons brein. In stresssituaties, gebruiken we voornamelijk nog dit deeltje van de hersenen. Daarom hebben de reflexen ook nog een sterke verbintenis met onze emoties en gevoelens

 

In de reflex-integratie-therapie gebruiken we de reflexen om een neuromotorische onrijpheid op te sporen, maar de reflexbewegingen worden op hun beurt gebruikt om het zenuwstelsel opnieuwe ‘op te voeden’. Onze hersenen hebben nog sterke flexibiliteit = neuro-plasticiteit. Door oefeningen kunnen we de verbindingen in de hersenen nog versterken.

 

Daarom bestaat de reflex-integratie-therapie uit heel eenvoudige basisoefeningen die we als baby en kind voldoende uit zichzelf zouden moeten uitvoeren. Door deze bewegingen kunnen we de verbindingen versterken en kan het zenuwstelsel tot volle uiting komen.

REFLEX = BEWEGING

BASIS

ZENUWSTELSEL

Behouden  primitieve reflexen kunnen zich uiten in:

 • schrijf- & leesmoeilijkheden

 • taal- & spraakachterstand

 • verminderde organisatie

 • onrust

 • concentratiemoeilijkheden

 • moeite met stilzitten

 • moeite met leren zwemmen en fietsen,

 • slechte oog-handcoördinatie,

 • reisziekte

 • moeizaam tijdsbesef en kloklezen,

 • moeizame spraak en articulatie,

 • problemen met lateralisatie,

 • moeite met aankleden, eten aan tafel,

 • moeite met rechtop zitten aan een tafel,

 • als peuter zeer laat/vroeg beginnen stappen,

 • als peuter laat beginnen spreken.

 • ....

PRAKTISCH

Praktische stappen bij deze specifieke therapie:
 1. Vul de vragenlijst in

 2. Bespreking + opstarten behandeling + osteopathische check-up: boek twee opeenvolgende afspraken

 3. Opvolging is in overleg.

 

Met een beetje meer uitleg:

 

1.  Vragenlijst invullen

Bovenstaand kan je op de knop klikken om bij de vragenlijst terecht te komen. Vul deze online in. Binnen een week mag je een korte evaluatie verwachten. De vragenlijst wordt gebruikt om na te gaan of je kind een indicatie heeft om te starten met de therapie. Het heeft geen zin een therapie op te starten als je kind niet tot de doelgroep behoort.

 

2.   Bij het eerste consult in de praktijk, bespreken we kort nog eens de vragenlijst, omdat er soms onduidelijkheden zijn en details ontbreken.

Ik kijk het kindje steeds osteopatisch na.  Ik test de belangrijkste reflexen bij je kindje uit. Ik doe een aantal specifieke oefeningen met je kind en leer eventueel huiswerkoefeningen aan. De oefeningen voor thuis dienen 5 dagen in de week uitgevoerd te worden. De tijd dat deze oefeningen in beslag neemt varieert tussen de 5 en 10 minuten.

 

3.    De opvolging kan heel sterk variëren, het ene kind zijn lichaam integreert heel snel, het andere kind heeft tussentijds wat extra fine-tuning nodig bij een kort consult. Het duurt ook even voordat de therapie zijn uitwerking zal tonen, na ongeveer 3 maand zal de verandering duidelijk worden, het volledige programma duurt ongeveer een jaar.

 

Ook kan de reflex-integratie-therapie ook los van osteopathie gekoppeld worden, stel dat je reeds in behandeling bent bij een collega-osteopaat, dan kan dit gerust los van elke osteopatische behandeling toegepast worden.

MIJN OPLEIDING

In 2011 trok ik naar het Verenigd Koninkrijk om aan the institute for neuro-psychological psychology (INPP) de INPP-methode aan te leren.

Deze intense opleiding gaf me een solide theoretische basis om de primitieve reflexen te integreren en posturale reflexen te activeren.

Gedreven om meer praktische tools te ontdekken om een kind zijn lichaam te activeren en om het zenuwstelsel nog beter te kunnen stimuleren kwam ik uit op het Rhythmic Movement Training International programma (RMTi).

Beide methodes hebben dezelfde opzet en hebben dezelfde theoretische achtergrond, maar het voordeel is dat ik op praktisch vlak deze 2 methodes kan bundelen en het beste uit de 2 programma’s kan halen. Ik streef naar een therapie die voor de kinderen aangenaam en efficiënt is.

Ik ben ook één van de pioniers van deze methodes in Vlaanderen.

 

Samen met osteopathie waarbij het lichaam wordt vrijgemaakt van bewegingsbeperkingen, ben ik er van overtuigd dat dit een krachtige manier is om de capaciteiten van je kind tot uiting te laten komen.

 

referenties en interessante links:

http://www.inpp.org.uk/

https://rhythmicmovement.org/

https://www.additudemag.com/retained-primitive-reflexes-and-adhd-symptoms-treatment

bottom of page